Jaké projekty pro Vás mohu vypracovat?

Nabízím komplexní projekční služby v oboru vzduchotechnika a klimatizace.

  • posouzení současného stavu,
  • studie možných řešení,
  • projekty pro stavební povolení,
  • prováděcí projekty,
  • včetně ocenění výkazů výměr.

Zhotovuji projekty vzduchotechniky a klimatizace (přímé chlazení) pro občanské, bytové a průmyslové stavby ve všech stupních projektové dokumentace v rozsahu vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Dokumentaci vytvářím v BIM 3D, konkrétně v softwaru Autodesk Revit, samozřejmostí je výstup do 2D výkresů v Autocadu.

Ukázky práce si můžete prohlédnout v referencích.

Moje pracovní kvalifikace

Osvědčení o autorizaci

Jsem autorizovaným technikem pro vytápění a vzduchotechniku.

Projekty zastřešuji kulatým razítkem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Pojištění

Moje práce je pojištěna komorou autorizovaných inženýrů a techniků pro případ profesní odpovědnosti za škodu.

Studium

Absolvoval jsem inženýrské studium na Ústavu techniky prostředí, ČVUT - fakulta strojní.

Zkušenosti

15 let jsem působil v pražské firmě specializované na dodávky a projekci vzduchotechniky pro velké i menší investory. Moje zkušenosti tak zahrnují jak spolupráci s národními i nadnárodními firmami, se kterými jsme projektovali nové výrobní provozy, tak s drobnými zadavateli, kteří potřebovali vyprojektovat vzduchotechniku do domů či malých provozoven.